Rayuan STR

Permohonan Rayuan STR

Keputusan untuk Rayuan STR telah keluar. Mereka yang membuat rayuan boleh mula menyemak keputusannya di laman rasmi STR. Bayaran rayuan tertingga adalah RM 2,500 bergantung kepada kategori dan kelayakan masing-msing. Untuk Rayuan STR 4, sejumlah 280,000 permohonan telah diluluskan. Mereka yang membuat rayuan boleh mendapat bantuan setinggi RM 2,500.

 

Untuk membuat semakan rayuan. Pemohon perlulah memasukkan NO MYKad mereka di sistem MYSTR.  Selepas pemohon memasukan kata kunci . Mereka boleh membuat semakan rayuan untuk STR fasa 4.Keputusan rayuan akan dipamerkan berserta dengan amoun dan jumlah yang telah dibayar.

Bayaran Rayuan STR

Semua pembayaran rayuan STR juga akan disalurkan mengikut tarikh rasmi pembayaran STR fasa 4 iaitu pada 7 November 2023.