Rayuan STR

Permohonan Rayuan STR Keputusan untuk Rayuan STR telah keluar. Mereka yang membuat rayuan boleh mula menyemak keputusannya di laman rasmi STR. Bayaran rayuan tertingga adalah RM 2,500 bergantung kepada kategori dan kelayakan masing-msing. Untuk Rayuan STR 4, sejumlah 280,000 permohonan telah diluluskan. Mereka yang membuat rayuan boleh mendapat bantuan setinggi RM 2,500.   Untuk membuat…