BR1M 2016

Senarai-Initipati-Bajet-2016

Kuala Lumpur: Pada perbentangan bajet 2016, Perdana Menteri Dato Seri telah mengumumkan bahawa pemberian BR1M kepada keluarga berpendapatan RM 3,000 ke bawah telah ditambahkan RM 50. Dengan itu , perberian BR1M telah naik kepada RM 1,000

Untuk keluarga yang berpedapatan RM 3,001 kepada RM 4,000 BR1M akan ditambahkan dari RM 750 kepada RM 800. Dato Seri Najib Razak selaku menteri kewangan juga menyatakan bahawa pemberian BR1M kepada individu yang berpedapatan RM 2,000 ke bawah telah naik dari RM 350 kepada RM 400. Keluarga yang mempuyai nama dalam program ekasih yang mempuyai pendapatan kurang dari RM 1,000 akan mendapat bantuan sebanyak RM 1,050 dari BR1M. Seramai 4.7 juta keluarga dan 2.7 invidiu akan mendapat bantuan BR1M dengan alokasi berjumlah RM 5.9 billion. Najib juga menyatakan bahawa kerajaan akan sentiasa menunaikan janji untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat

Ada pihak yang tidak bersetuju dengan pemberian BR1M, tetapi dari maklumbalas yang diterima lebih ramai lagi yang bersyukur kerana BR1M telah membantu untuk mengurankan kos sara hidup mereka.

English

Kuala Lumpur: Prime Minister Dato Seri Najib Razak has announced that the BR1M payment will be increased by RM 50 during the Budget 2016 presentation. Families with income less than RM 3,000 will be receiving RM 1,000 instead of RM 950 for the BR1M 2016 payment. Family with income from RM 3,001 and RM 4,000 will have their BR1M payment increase from RM 750 to RM 800.

Prime Minister who is also the finance minister announced that BR1M for individuals with income less than RM 2,000 will have their payment increase from RM 350 to RM 400. Any household with income less than RM 1,000 that is enlisted in ekasih program will receive a payment of RM 1,050.