JENIS PENGELUARAN WANG DARI KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang menyediakan system kepada para majikan untuk mencarum bagi pihak pekerja. Caruman tersebut juga termasuklah faedah persaraan kepada pekerja atau ahli melalui pengurusan simpanan. KWSP ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452). Sehingga kini, sistem KWSP dipercayai dan cekap…