e pangkat

Seiring dengan kemajuan teknologi secara atas talian, satu sistem E Pangkat KPM telah ditubuhkan. Sistem ini telah dilaksanakan bagi tujuan memudahkan pengguna bagi sebarang pengisian urusan kenaikan pangkat ataupun sebarang kekosongan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian pendidikan malaysia. Sistem ini telah berfungsi untuk proses pemangkuan menangani isu kelewatan pertindihan urusan kenaikan pangkat penempatan pemangkuan Pertukaran…