ELAUN PEKERJA CACAT (EPC)

Setiap bulan seramai 175,156 individu OKU menerima imbuhan elaun pekerja cacat (EPC), Bantuan Pesakit Terlantar (BPT) dan Bantuan OKU Tidak Bekerja (BTB) di seluruh negara. Elaun pekerja cacat (EPC) diberikan sebanyak RM 400 sebulan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Elaun ini diberikan bagi menggalakkan individu OKU terus menjadi masyarakat yang produktif dengan terus bekerja serta…