1 Azam

Program 1 Azam termasuk Azam Niaga dan Azam Khidmat telah menarik pelbagai individu untuk menyertai sebanyak 20 perniagaan mikro yang telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Jumlah peruntukan hampir RM48 juta yang telah diperuntukkan kepada KPWKM juga telah digunakan dalam melaksanakan program 1 Azam yang melibatkan kos barangan peralatan program. Di…