Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sangat prihatin untuk membantu mengurangkan jurang pendidikan yang wujud dengan mengenalpasti faktor keciciran di kalangan murid sekolah adalah disebabkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, KPM melancarkan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) yang bertujuan memberi bantuan kepada pelajar miskin supaya tidak tercicir dalam meneruskan persekolahan selaras dengan pelaksanaan Dasar Pendidikan…