ELAUN BULANAN BAGI OKU

ELAUN PEKERJA ORANG KURANG UPAYA (EPOKU) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) mengumumkan bahawa Orang Kurang Upaya (OKU) layak menerima elaun bulanan sama ada OKU yang tidak bekerja, bekerja atau OKU yang terlantar dan sakit yang kronik. Bantuan sebanyak RM200 setiap bulanan diberikan kepada OKU yang tidak bekerja manakala bantuan sebanyak RM450 setiap bulan…