Rayuan BR1M SSM

Rentetan daripada pembayaran Br1m yang telah diagihkan bermula 18 februari bulan lepas, kini masih ramai menyuarakan ketidakpuasan hati masing-masing dek kerana kegagalan permohonan mereka. Menjadi satu perbualan hangat di laman-laman media sosial seperti twitter dan facebook berkenaan kegagalan permohonan mereka disebabkan status memiliki pendaftaran SSM. Status kegagalan yang berpunca daripada isu SSM telah menjadi ketidakpuasan…

Pinjaman Pelajaran Negeri Selangor

Pinjaman Pelajaran Negeri Selangor yang lebih dikenali dalam bahasa singkatannya SUK merupkan bajet yang telah dikeluarkan oleh kerajaan negeri sebanyak RM1.6 bilion  kepada pelajar-pelajar di negeri tersebut yang berkelayakan. Usaha perlaksanaan bajet ini jelas berbeza dengan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTPTN. Ternyata pinjaman Pelajaran Negeri Selangor tidak dikenakan sebarang faedah dalam pembayaran…

Program Khas Peduli Siswa

Satu program khas telah dilaksnakan bagi anak kelahiran selangor yang menuntut di universiti awam. Program Khas Peduli Siswa ini telah memperuntukkan sebanyak RM10 juta kepada pelajar di 5 buah universiti berkenaan yang terlibat iaitu universiti islam antarabangsa(UIA), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi Mara(UITM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) kampus selangor dengan pembiayaan seoanjang tempoh…

Program Khas Biasiswa Selangorku

Pelaksanaan program khas Biasiswa Selangorku bertujuan untuk membantu anak-anak kelahiran selangor yang tinggal di luar bandar dan berpendapatan rendah yang menuntut di Universiti Islam Selangor(UNISEL) dan Kolej Universiti Islam Selangor(KUIS). Selain itu, keutamaan progran khas biasiswa selngorku turut diberikan kepada mereka yang berjaya memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang ketika menuntut di UNISEL dan KUIS. Dinyatakan,…

Program Khas Selangor Brain Bank

Negeri Selangor merupakan sebuah negeri yang maju dan semakin berkembang pesat. Ekoran daripada kemajuan dan kepesatan ini, keperluan terhadap tenaga mahir semakin meningkat. Menyedari hal itu, kerajaan selangor telah mengambil inisiatif dengan membuka tawaran atas program khas selangor brain bank. Penubuhan program ini bertujuan untuk menawarkan tajaan biasiswa penuh dalam pengajian   Doktor Falsafah (PHD) kepada…

e pangkat

Seiring dengan kemajuan teknologi secara atas talian, satu sistem E Pangkat KPM telah ditubuhkan. Sistem ini telah dilaksanakan bagi tujuan memudahkan pengguna bagi sebarang pengisian urusan kenaikan pangkat ataupun sebarang kekosongan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian pendidikan malaysia. Sistem ini telah berfungsi untuk proses pemangkuan menangani isu kelewatan pertindihan urusan kenaikan pangkat penempatan pemangkuan Pertukaran…

Semakan PTPTN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dengan singakatannya PTPTN diwujudkan bagi menyalurkan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Institusi Pengajian Tinggi  tempatan.  Ini bertujuan bagi membantu mengurangkan beban pelajar  untuk pembiayaan yuran pengajian serta kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian.  Tambahan lagi, ia bagi membuka peluang serta menggalakkan pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka…

Lebih 5 Juta permohonan telah diluluskan dan bakal menerima BR1M

Sebanyak 5 juta permohonan untuk BR1M 2017 telah diluluskan. Pada tahun ini, sebanyak 8,277,391 permohonan untuk BR1M telah diterima oleh kerajaan. Sejumlah 2,782,799 akan menerima bantuan sebanyark Rm 1,200.  Manakala 243,434 akan menerima bantuan RM 900 dan 2,217,005 akan menerima bantuan sebanyak RM 450. Penerima BR1M yang tertinggi datang dari Negeri Selangor yang berjumlah 666,316 dan…

Bantuan Baitulmal

    Baitulmal merupakan institusi  kewangan yang bertanggungjawab untuk mentadbir cukai dan menyelenggara segala harta umum dan  berfungsi  sebagai tempat penyimpanan barang  seperti emas dan perak.  Baitulmal memperolehi sumber daripada harta masyarakat yang berbentuk zakat fitrah, zakat harta, sedekah dan juga wakaf.  Baitulmal ini diwujudkan bagi membantu individu yang kurang berkemampuan. Dengan agihan zakat yang…

Bayaran BR1M 2017 akan bermula pada 18 Februari

Perdana Menteri Najib Tun Razak Menyatakan bahawa bayaran pertama BR1M 2017 akan bermula pada 18 Februari ini. Berikut adalah kenyataan dari laman Twitter rasmi Dato Seri Najib Razak. Menurut beliau, terdapat banyak soalan dari orang ramai tentang tarikh bayaran fasa pertama BR1M di laman sosial seperti Facebook dan Twitter. Dato Seri Najib Razak berharap orang…