INKUBATOR KEMAHIRAN IBU TUNGGAL I-KIT

Program Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal (I-KIT) di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Wanita merupakan satu program yang dijalankan bagi membantu mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup ibu tunggal. Melalui program ini, Ibu tunggal akan memperolehi kemahiran dan latihan asas dalam bidang usahawan serta membantu meningkatkan potensi untuk berdikari setelah memperoleh kemahiran di samping meningkatkan taraf…

ELAUN SARA HIDUP NELAYAN

Kerajaan telah memperkenalkan Elaun Sara Hidup kepada golongan nelayan sejak tahun 2006 dalam usaha meringankan beban mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi disebabkan kenaikan harga barang. Pihak kerajaan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) telah melaksanakan pembayaran elaun sara hidup nelayan kepada 46,445 nelayan di seluruh negara. Perkara ini dipertimbangkan kerana kebiasaannya pendapatan bulanan nelayan agak…

6 BERITA BAIK PM NAJIB RAZAK UMUM BUAT PENEROKA FELDA

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengumumkan enam insentif baharu untuk peneroka FELDA sempena sambutan Hari Peneroka FELDA Peringkat Kebangsaan 2017 yang berlangsung di Dataran Putrajaya, Putrajaya pada 23 Julai 2017. Kira – kira 25,000 peneroka felda dari 11 wilayah seluruh negara hadir pada sambutan yang yang julung kali diadakan di Putrajaya tersebut. Enam berita…

KaR1SMA – PROGRAM KEBAJIKAN RAKYAT 1 MALAYSIA

Berlandaskan kepada semangat Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM 1.4 Billion bagi membantu kira – kira 500,000 penerima bantuan kebajikan masyarakat melalui Program Kebajikan Rakyat 1 Malsyia (KAR1SMA). Kerajaan telah melancarkan KAR1SMA pada bulan Ogos 2011 sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah serta memastikan tiada kelompok rakyat, termasuk…

SKIM LATIHAN 1 MALAYSIA (SL1M)

Program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran (employability) atau keupayaan graduan untuk mendapat pekerjaan. Program ini telah dilancarkan pada 1 Jun 2011 dan dijayakan dengan kerjasama Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan swasta sebagai Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR). Program ini dikendalikan di bawah tanggungjawab Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri…

RUMAH ASPIRASI RAKYAT

Kerajaan komited untuk mencapai hasrat 1Keluarga 1Rumah dengan melaksanakan pelbagai inisiatif iaitu menambah pembinaan bilangan rumah mampu milik melalui pelbagai projek seperti Rumah Aspirasi Rakyat (RAR). Inisiatif rumah mampu milik ini dibiayai oleh Kerajaan kepada syarikat GLC dan dikendalikan oleh oleh Suruhanjaya Perumahan Nasional Berhad (SPNB). Berita baik kepada orang ramai yang mencari rumah mampu…

PTPTN Online

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) merupakan salah satu institusi yang menyediakan kemudahan pinjaman kewangan diberikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran sama ada ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). PTPTN juga bertanggungjawab untuk membuat pungutan bayaran balik pinjaman dari peminjam yang membuat pinjaman PTPTN. Bagi mengelakkan disenaraikan di CCRIS, peminjam adalah dinasihatkan supaya…

ELAUN BULANAN BAGI OKU

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) mengumumkan bahawa Orang Kurang Upaya (OKU) layak menerima elaun bulanan sama ada OKU yang tidak bekerja, bekerja atau OKU yang terlantar dan sakit yang kronik. Bantuan sebanyak RM200 setiap bulanan diberikan kepada OKU yang tidak bekerja manakala bantuan sebanyak RM350 setiap bulan diberikan kepada OKU yang bekerja. Bagi…

NIKMATI INSENTIF BAYARAN BALIK PTPTN

Melalui Pembentangan Bajet 2017 pada 21 Oktober 2016, Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak telah mengumumkan insentif diskaun bagi bayaran balik pinjaman PTPTN. Insentif tersebut yang berkuatkuasa dari 22 Oktober 2016 hingga 31 Disember 2017 merangkumi : Insentif diskaun 15% layak diberikan kepada peminjam yang membuat penyelesaian penuh keseluruhan baki hutang…

JENIS PENGELUARAN WANG DARI KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang menyediakan system kepada para majikan untuk mencarum bagi pihak pekerja. Caruman tersebut juga termasuklah faedah persaraan kepada pekerja atau ahli melalui pengurusan simpanan. KWSP ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452). Sehingga kini, sistem KWSP dipercayai dan cekap…